Aleksandar Vacić

Ti neki momenti, koji vrede.

E, tako se to radi

Retke su stvari na domaćoj društveno-političkoj sceni koje me (pozitivno) zapanje. Jedna od tih je ova priča o Inđiji i njenom predsedniku. Ovoj zemlji strašno treba još ljudi kao što je Goran Ješić - koji em znaju kako, em hoće da se akaju sa raznoraznim lezilebovićima i dobacivačima za stolom.