Aleksandar Vacić

Ti neki momenti, koji vrede.

Crestock: 4. nedelja

Za glavnu nagradu, ponuđene fotografije su jako teške za kombinovanje, što se vidi po tome što je od 300+ radova jedva desetak uopšte vredno vremena - ostalo su gluposti. Mislim da sam napravio i bacio jedno 10-tak raznih radova i na kraju poslao peek into far worlds. Nisam ni sa njim baš 100% zadovoljan, ali je bolji od svega drugog što sam napravio za red veličine.

Od spomenutih desetak radova (moj ne uzimam u razmatranje ;)), verovatno najbolji je rad poslat od strane usera stankovicdamjan, tako da cenim da Mac i monitori završe negde u našim krajevima (naravno, ako je čovek uopšte odavde i živi ovde).