Aleksandar Vacić

Ti neki momenti, koji vrede.

Da l' se ovo zove veleizdaja?

Ako vladajuća vrhuška preda kompaniji druge zemlje deo sopstvene zemlje na korišćenje i upravljanje, odričući se opcije da ikada povrati kontrolu nad time – da li se to smatra veleizdajom?

Kakvi šabani. Milošević je napravio mnogo bolji deal za Telekom u daleko gorim uslovima.