Aleksandar Vacić

Ti neki momenti, koji vrede.

Idiotarija izdavanja nove lične karte

Fascinantna nam je ova država:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Izvod iz matične knjige venčanih
  • Uverenje o državljanstvu
  • Jedna fotografija 5 x 5 cm
  • Stara lična karta

Da čovek pobenavi. Pre mesec dana sam zamenio isteklu ličnu kartu i tom prilikom sve što sam predao je bila stara LK plus papirni zahtev za istu. Ništa drugo. Zašto bi sad za izdavanje ove nove trebalo da skupljam sve ove papire?

Zašto se ovde za sve živo traži izvod iz knjige rođenih koji nije stariji od 6 meseci? Je l’ dokoni mamlaz koji je to smislio misli da se mesto/datum rođenja menjaju kako prolaze godine? Koliko ljudi u Srbiji je rođeno van sadašnjih granica i treba da se zamajava da ovo skuplja.

I uverenje o državljanstvu – je l’ taj papir predat za neku od prethodnih ličnih karti više ne važi?

Najveća glupost je ovo za matičnu knjigu venčanih. Kakve je*ene veze ima moj bračni status sa ličnom kartom? Ako državi treba ta informacija neka poboljša elektronski sistem uprave pa će to moći da vidi u podacima iz opštine.

Mamlazi udbaškog uma. Sve ovo je posledica komunjarske psihologije da stanovnik mora stalno da sam dokazuje da nije kriv i sumnjiv. Sve ovo što traže treba sami da već imaju i vode evidenciju. No je problem što to zahteva da se daju pare na kreiranje i održavanje informacionog sistema. Ovako lepo uzmeš parice i vozi do sledeće prilike.

Čekaću poslednji dan i podneću zahtev za izdavanje 26. jula 2011. Možda do tada u ovu zemlju udari neki meteorit pa pobije one koji ovo smišljaju. No je strepnja dublja od nade - takav korov jedini ima da preživi.