Aleksandar Vacić

Ti neki momenti, koji vrede.

Zna se da prasići...

Ovo je jutrošnji veselica-spam po firmama, ali moram da ga citiram. Punch-line je odličan. :)

Recesija, ta opaka boljka hara i razjeda privređavanje, Amerika već određeno vreme kuburi z budžeti, japanska se berza ljulja kao mala lađa na uzburkanom okeanu, Nemačka privreda posrće zbog ovo njihovo ujedinjenje, a bogami gospođe i gospodo ne cveta cveće ni u naše preduzeće.

Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije.

Ja bih sad mog’o da iznosim određene pravce u reformu i za razvoj od naše preduzeće ali vidim da je Mile izneo prasiće iz furune, a zna se da prasići nisu ništa naročito kad se o’lade pa neka skratimo.

(Srećko Šojić, Tesna Koža)