Aleksandar Vacić

Ti neki momenti, koji vrede.

O autoru

Biće nešto od njega.