Aleksandar Vacić

Ti neki momenti, koji vrede.

Nije s mene...

Bio sam u Pirotu preko vikenda i čuo jedan fenomenalan vic, tipično pirotski. Ne znam koliko je razumljiv drugim ljudima…

Prolazi direktor firme kroz halu punu radnika i zatraži malo pažnje.

  • Narode, ovo je novi šef smene…

U tom trenutku se javi jedan radnik i prekine direktora:

  • Izvini direktore, ne kaže se s mene, nego sa mnom.