Aleksandar Vacić

Ti neki momenti, koji vrede.

aLady tema zakrpljena

Kad lepo nisam legao u 22h, kad mi se spavalo…

Obzirom da sam se rasanio, uzeh da zakrpim ovaj blog. Dizajn u IE-u bi trebalo da je doveden u red, a preveo sam i doradio time_since ispis, tako da se sad proteklo vreme ispisuje u skladu sa srpskim pravopisom (bar se nadam).